First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
WEB ORDERING & DELIVER TRADING
First slide
E-PAYMENT
First slide
BILL ONLINE & DP ONLINE
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ดูทั้งหมด

09 Nov

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมงาน Food Innopolis International Symposium 2018 ณ โรงแรมดิ แอททินี่

06 Nov

กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด ร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ 12

31 Oct

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จัดโปรโมชั่นตอบแทนลูกค้า จับรางวัลกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว

17 Oct

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จัดแคมเปญ "เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรให้คุณ" อย่างต่อเนื่อง แจกทองคำแล้วมากกว่า 65,000 บาท